Предизвикателство

На едно от устройствата за управление на трансмисията (TCU) на Continental трябваше да бъде монтирана гарнитура, за да се уплътни интерфейса към корпуса на скоростната кутия. Обикновено, Continental биха заложили на  проектиране на  конекторен уплътнителен интерфейс, за който може да се използва стандартно уплътнение. 
Но в този случай беше необходимо решение, което да отговаря на клиентския интерфейс и  специфичните  изисквания. Също така, Continental имаше желанието да предпази уплътнението по време на транспортиране до глобалните производствени съоръжения и да гарантира правилен и бърз монтаж при големи обеми.

Решение

Trelleborg проектира гарнитура по поръчка, за да уплътни устройството за управление на трансмисията (TCU) на Continental към скоростната кутия на клиента, която компенсира големите толеранси в приложението. Мислейки извън рамките на продукта, Trelleborg разработи иновативно решение за опаковка в партньорство с Continental, за да гарантира оптималната форма и защита на гарнитурата по време на транспортирането, както и да осигури лесен монтаж.
Александър Стапф Директор логистика - Управление на глобална верига за доставки,
Trelleborg Sealing Solutions