Úkol

Přední mezinárodní dodavatel biofarmaceutického průmyslu, společnost Sartorius Stedim Biotech, chtěla zvýšit objem jednorázových vaků používaných v jednoúčelových bioreaktorech na celkový objem přesahující 2 000 litrů.
To znamenalo požadavek na nové míchací zařízení:
  • V tomto měřítku by míchadlo uvnitř reaktoru bylo vystaveno obrovskému krouticímu momentu.
  • Míchadlo se musí otáčet uvnitř uzavřeného vaku bioreaktoru, aby se eliminovalo riziko kontaminace.
  • Spojka pohonu musí odolat mnohem vyšší síle, než je obvyklé.

Řešení

Společnost Trelleborg Sealing Solutions doporučila zcela novou samostatnou jednotku, navrženou podle specifikace klienta. Pracovníci ze Stuttgartu kontaktovali společnost Trelleborg Sealing Solutions v Broomfieldu, USA, která se specializuje na plastová ložiska. Měli představu o radiální magnetické spojce, využívající sestavu ze speciálního materiálu Duroball® s polyethylenovým pouzdrem z materiálu Zurcon®, přivařeným k vaku. Vývojového projektu se zúčastnili pracovníci ze tří zemí na obou stranách Atlantiku. Pracoviště v Broomfieldu bylo odpovědné za výzkum a vývoj radiální magnetické spojky, technická část probíhala ve Stuttgartu a výroba vaku byla provedena ve společnosti Sartorius ve městě Aubagne, Francie.
První konstrukce spojky byla dodána po pouhých 12 měsících a prototypy pro vyhodnocení o dva roky později. Po dvou letech úspěšných pokusů u předních farmaceutických výrobců bylo zařízení Biostat STR 2000L uvedeno na trh v květnu 2014.
Martina Weingärtner Laboratorní technolog

Nejzajímavější prohlášení

Pouze díky neustálým aktualizacím a častým návštěvám ze společnosti Trelleborg v průběhu tohoto partnerství jsme byli schopni realizovat tento projekt tak efektivně.

Gerhard Greller, ředitel výzkumu a vývoje Upstream Technology ve společnosti Sartorius Stedim Biotech GmbH

Výhody pro zákazníka

  • Úzká spolupráce mezi různými společnostmi a pracovišti urychlila proces výzkumu a vývoje.
  • Pracoviště v Broomfieldu doplnilo chybějící odborné znalosti při integraci plastových dílů do pouzdra společnosti Trelleborg.
  • Společnost TSS úzce spolupracovala s klientem na úspěšném testování zcela nové sestavy podle specifikace klienta.