Úkol

Vývoj sportovních vozů vždy tlačí technologie na hranice možností. Není obtížné vyrobit tlumiče, která jsou vhodné k jízdě při vysoké rychlosti, ale problémem je zkombinovat je s požadavkem na komfort pro řidiče v městském provozu. Vzhledem k velkému počtu těsnění v tlumičích a vysokým provozním tlakům je obtížné udržet tření na minimálních hodnotách a zároveň dosáhnout jeho funkčnosti bez netěsností při nízkých teplotách.
Z těchto důvodů se společnost Tenneco, jeden z předních světových vývojářů, výrobců a distributorů produktů a systémů určených na ochranu ovzduší a zlepšování jízdních vlastností, obrátila na společnost Trelleborg Sealing Solutions s požadavkem na těsnění, které by mohla využít ve svých vyspělých tlumičích s integrovanou stabilizační funkcí.

Řešení

Od počátečních náčrtů až po vývoj a testování produktů se inženýři ze společností Tenneco a Trelleborg Sealing Solutions každý týden setkávali a podrobně projednávali všechny aspekty použití. Tato spolupráce, podpořená globálními týmy výzkumu a vývoje i globálními odbornými znalostmi, vyústila ve specifikaci materiálu s obchodním názvem Turcon® M12, vyrobeným na bázi PTFE, vyvinutý v dánském městě Helsingør, a nových nízkoteplotních materiálů XLT z Malty. Analýza FEA, provedená oddělením výzkumu a vývoje ve Stuttgartu, poskytla specifikace pro vhodnou konstrukci stíracích prvků a umožnila efektivní výrobu v Asii. Celý systém byl testován a ověřen na zkušebním zařízení tlumičů ve Stuttgartu, kde byl doladěn a prověřen výkon jednotlivých součástí.
Monica Crudu Inženýr vývoje produktů
Oddělení výzkumu a vývoje, Stuttgart

Nejzajímavější prohlášení

V cestě nám stálo mnoho problémů a výzev, ale společnost Trelleborg Sealin Solutions byla vždy schopna si s nimi poradit a nabídnout řešení, která jsme potřebovali.

Glenn Vercalsteren, vedoucí týmu výzkumu a vývoje součástí ve společnosti Tenneco Inc.

Výhody pro zákazníka

  • Úzká spolupráce v rané fázi vedla k cenovým a konstrukčním výhodám pro zákazníka.
  • Globální výroba, výzkum a vývoj umožnily vytvoření prvků, které byly plně otestovány a ověřeny.
  • Odborné znalosti v oblasti vývoje materiálů vedly k výrobě součástí, které splnily požadavky pro náročné použití.