Opgaven

En førende, international leverandør til den biofarmaceutiske industri, Sartorius Stedim Biotech, ønskede at øge kapaciteten på deres engangsposer der anvendes i engangsbioreaktorer, til en totalvolumen på over 2.000 l.
Dette udgjorde en udfordring for den nye omrøringsenhed:
  • I denne målestok ville et kæmpestort moment blive påført omrøreren inde i reaktoren
  • Omrøreren skulle rotere inde i den forseglede bioreaktorpose og således eliminere risikoen for kontaminering
  • Drevkoblingen skulle kunne modstå en meget større kraft end normalt

Løsningen

Trelleborg Sealing Solutions anbefalede en helt ny, selvstændig enhed der skulle konstrueres i henhold til kundens specifikationer. Stuttgart kontaktede Trelleborg Sealing Solutions i Broomfield, USA, der er specialister i plastlejer. Ideen var at en radial, magnetisk kobling med en sammensat enhed af særlig Duroball® og et hus af Zurcon® polyætylen, skulle svejses på posen.  Udviklingsprojektet involverede tre lande på begge sider af Atlanten. Broomfield var ansvarlig for FoU af den radiale, magnetiske kobling, den tekniske udvikling blev udført i Stuttgart og fremstillingen af posen fandt sted hos Sartorius i Aubagne, Frankrig.  Den første koblingskonstruktion blev afsendt efter blot 12 måneder og evalueringsprototypen to år senere. Efter to års vellykkede forsøg hos en større farmaceutisk producent, blev Biostat STR 2000L lanceret i maj 2014.
Martina Weingärtner Laboratorietekniker

Udtalelser

I hele dette partnerskab var det kun takket være de konstante opdateringer og hyppige besøg fra Trelleborg at vi kunne realisere dette projekt så effektivt.

Gerhard Greller, FoU-direktør for opstrømsteknologi hos Sartorius Stedim Biotech GmbH

Fordele for kunden

  • Tæt samarbejde mellem de forskellige virksomheder og steder fremskyndede FoU-processen
  • Broomfield bidrog med deres ekspertise i integration af tekniske plastdele i Trelleborgs hardware
  • TSS arbejdede tæt sammen med kunden om vellykket afprøvning af splinterny, kundespecifik enhed