Wyzwanie

Firma Douce-Hydro zajmująca się projektowaniem i produkowaniem układów oraz siłowników hydraulicznych dla wielu branż przemysłu zwróciła się do Trelleborg Sealing Solutions w celu opracowania wszechstronnego rozwiązania systemu uszczelnień wysoce-obciążalnych akumulatorów ciśnień i siłowników napinających dla branży wydobywczej. Potrzebne były uszczelki pracujące w trudnych warunkach
morskich, zapewniające doskonałe zgarnianie przy długości skoku 5m i odporne na działanie specjalnych roztworów wodno-glikolowych. Wymagana była wyjątkowa wszechstronność: współpraca z trzema różnymi powłokami tłoczysk, w tym z nową powłoką LaserteK® 1000 zapewniającą niezrównaną odporność na ścieranie i korozję.

Rozwiązanie

Po pięciu miesiącach badań w dziale badawczo-rozwojowym Trelleborg Sealing Solutions w duńskiej miejscowości Helsingør ustalono, że najlepszymi materiałami będą Zurcon® Z80 w połączeniu z opartym na PFE materiałem Turcon® M04, zależnie od lokalizacji uszczelek w siłownikach. Wybrano konstrukcję z zastosowaniem pierścienia uszczelniającego Excluder® S w związku z jego doskonałymi właściwościami zgarniającymi w środowisku morskim. Doskonała współpraca klienta, zakładu w Helsingør oraz lokalnego działu techniczno-handlowego we Francji zaowocowały krótkim okresem badań, szybką reakcją na wyniki oraz bezzwłocznym podjmowaniem decyzji projektowych, co przełożyło się na zdobycie nowego biznesu przez klienta.
Britta Munk Technik Laboratorium w Helsingør, Kierownictwo, Trelleborg Sealing Solutions

Oświadczenia

Bardzo cenimy partnerstwo i bliską współpracę między uczestnikami tego przedsięwzięcia, światową siecią logistyki firmy Trelleborg oraz sposób reagowania tej firmy i szybkie rozpoczęcie badań z zastosowaniem trzech różnych powłok tłoczysk.

Jean-Marc Vandenbulke, CEO Douce-Hydro

Korzyści klienta

  • Bliska współpraca między klientem i firmą Trelleborg Sealing Solutions zapewniła indywidualnie dostosowane rozwiązanie.
  • Badania pod kierownictwem działu badawczo-rozwojowego Trelleborg Sealing Solutions spełniły wymogi klienta.
  • Lokalne wsparcie kompanii marketingowych i globalnej sieci logistycznej skróciło cykl projektowania i dostaw