Wyzwanie

Samochody sportowe zawsze osiągają wyżyny rozwoju technologii. Wykonanie zawieszenia odpowiedniego do jazdy z dużą prędkością nie jest zbyt trudne, ale połączenie tego z komfortem kierowcy w ruchu miejskim stanowi wyzwanie. Duża liczba zastosowanych uszczelnień i wysokie ciśnienia powodują, że zachowanie minimalnego tarcia przy braku nieszczelności w niskich temperaturach jest bardzo
trudne. Dlatego też firma Tenneco, czołowy światowy projektant, producent i dystrybutor systemów czystego powietrza oraz sprawności jazdy, zwróciła się do Trelleborg Sealing Solutions z prośbą o uszczelki, które miały być zastosowane w zaawansowanych amortyzatorach ze zintegrowaną funkcją stabilizacyjną.

Rozwiązanie

Co tydzień, począwszy od pierwszych rysunków, poprzez opracowanie produktu po badania, inżynierzy z Tenneco i Trelleborg Sealing Solutions szczegółowo omawiali wszystkie aspekty aplikacji. Taka współpraca, wspierana przez globalne zespoły badań i rozwoju, oraz globalne doświadczenie w produkcji, zaowocowała specyfikacją materiału Turcon® M12 na bazie PTFE, opracowaną w Helsingør i nowymi niskotemperaturowymi mieszankami XLT z Malty. Analiza metodą elementów skończonych, wykonana przez zespół badań i rozwoju w Stuttgarcie, pomogła dostarczyć specyfikację odpowiedniego pierścienia zgarniającego i zorganizować nisko-kosztową produkcję w Azji. Cały system przetestowano i oceniono na specjalnym stanowisku prób amortyzatorów w Stuttgarcie, aby dopracować i potwierdzić sprawność komponentów.
Monica Crudu Inżynier Rozwoju Produktów, R&D Stuttgart

Oświadczenia

Pojawiło się wiele problemów i trudności, ale firma Trelleborg zawsze potrafiła je usunąć i zaproponować odpowiednie dla nas rozwiązania.

Glenn Vercalsteren, Lider Zespołu R&D Components w Tenneco Inc.

Korzyści klienta

  • Bliska współpraca na wczesnym etapie przyniosła klientowi korzyści kosztowe i projektowe
  • Produkcja na całym świecie, praca zespołów badawczo-rozwojowych dała efekty w postaci części, które zostały w pełni przebadane i sprawdzone
  • Wiedza w zakresie opracowywania materiałów pozwoliła stworzyć komponenty, które spełniają wysokie wymagania aplikacji