Utmaning

Douce-Hydro, som konstruerar och tillverkar hydrauliska system och cylindrar för ett stort antal industrier, sökte upp Trelleborg Sealing Solutions för en universallösning till sina heavy-duty ackumulatorer och spänncylindrar avsedda för olje-, gas- och offshoreindustrin. De behövde tätningar som skulle tåla en utmanande marin miljö, slaglängder på upp till fem meter och speciella vatten-glykol-vätskor samtidigt som de ger en utmärkt skrapeffekt. 
En unik aspekt med projektet var behovet av en universallösning som kunde användas med tre olika ytbehandlingar av kolvstången, däribland den nya LaserteK® 1000-beläggningen, som ger en oöverträffad resistens mot nötning och korrosion.

Lösning

Efter fem månaders tester vid Trelleborg Sealing Solutions R&D-avdelning i Helsingör, Danmark, bestämdes att de optimala materialen var Zurcon® Z80 i kombination med det PTFE-baserade Turcon® M04, beroende på var i cylindern tätningarna är placerade. Avstrykaren Excluder® S valdes för sin enastående skrapeffekt i marina miljöer. Ett fungerande samarbete mellan kunden, anläggningen i Helsingör samt lokal teknik- och försäljningssupport på plats i Frankrike resulterade i snabb testning och reaktioner på resultat och designbeslut, och slutligen, till att kunden vinner nya affärer.

Britta Munk Laboratory Technician Helsingør

Uttalanden

Vi uppskattar verkligen det starka partnerskapet och det nära samarbetet mellan alla deltagarna i projektet, Trelleborgs globala logistiknätverk och deras reaktivitet och snabba uppstart av testen med de tre ytbeläggningarna på kolvstängerna

Jean-Marc Vandenbulke, CEO för Douce-Hydro

Kundfördelar

  • Ett nära samarbete mellan kund och Trelleborg Sealing Solutions verksamhet ledde till kundanpassade lösningar
  • Trelleborg Sealing Solutions forskning och utveckling ledde till att testningen uppfyllde kundens krav
  • Lokalt stöd från marknadsbolag och globalt logistiknätverk påskyndade design- och leveranscykeln