Utmaning

En ledande internationell leverantör till den biofarmaceutiskiska industrin, Sartorius Stedim Biotech, ville skala upp sina engångspåsar, som används i bioreaktorer för engångsbruk, till en total volym på över 2 000 liter.
Detta utgjorde en utmaning för den nya omrörningsenheten:
  • För den här storleken skulle ett enormt vridmoment appliceras på omröraren inuti reaktorn
  • Omröraren skulle rotera inuti den tätade bioreaktorpåsen, och eliminera risken för kontaminering
  • Drivkopplingen måste tåla en mycket högre kraft än normalt

Lösning

Trelleborg Sealing Solutions rekommenderade en helt ny kapslad enhet som utformats i enlighet med kundens specifikationer. Stuttgart kontaktade Trelleborg Sealing Solutions i Broomfield, USA som är specialiserade på plastlager. Tanken var en radiell magnetkoppling bestående av speciell Duroball® och ett hölje av Zurcon® polyeten svetsat mot påsen. Utvecklingsprojektet involverade tre länder på båda sidorna om Atlanten. Broomfield ansvarade för forskning och utveckling av den radiella magnetkopplingen, konstruktionen utfördes i Stuttgart och tillverkningen av påsen gjordes hos Sartorius i Aubagne, Frankrike. Den första kopplingsdesignen levererades efter bara 12 månader och prototyperna för utvärdering två år senare. Efter två års framgångsrika försök hos en större farmaceutisk tillverkare, lanserades Biostat STR 2000L i maj 2014.
Martina Weingärtner Laboratory Technologist

Uttalanden

Under hela samarbetet var det bara tack vare de kontinuerliga uppdateringarna och frekventa besöken från Trelleborg som vi kunde genomföra projektet så effektivt.

Gerhard Greller, R & D Director Upstream Technology

Kundfördelar

  • Nära samarbete mellan de olika företagen och anläggningarna påskyndade forsknings- och utvecklingsprocessen
  • Anläggningen i Broomfield tillförde expertis genom integrering av kundanpassade plastdetaljer i Trelleborgs utrustning
  • TSS arbetade nära kunden för att framgångsrikt testa en helt ny, kundspecifik utrustning