Utmaning

Sportbilar pressar alltid tekniken till sina gränser. Det är inte svårt att tillverka en hjulupphängning som fungerar för körning i hög hastighet men att kombinera det med komfort för föraren i stadstrafik är en utmaning. På grund av det stora antalet tätningar och de höga tryck som är inblandade är det svårt att hålla friktionen på ett minimum med läckagefri prestanda vid låga temperaturer. 
Därför tog Tenneco, en av världens ledande konstruktörer, tillverkare och distributörer av produkter och system för avgasrening och hjulupphängningar, kontakt med Trelleborg Sealing Solutions för tätningar som skulle användas i deras avancerade stötdämpare med integrerad krängningshämmande funktion.

Lösning

Från de första skisserna, genom produktutveckling och testning, satte sig konstruktörer från både Tenneco och Trelleborg Sealing Solutions ner tillsammas varje vecka för att diskutera alla aspekter av applikationen in i minsta detalj. Detta samarbete, uppbackat av globala forsknings- och utvecklingsteam och global tillverkningsexpertis, resulterade i specifikationen av Turcon® M12 PTFE-baserat material, utvecklat i Helsingör, och nya XLT gummiblandningar för låga temperaturer, från Malta. FEA-analys, som utfördes av FoU i Stuttgart, gav specifikationer för en lämplig avskrapardesign och arrangerad kostnadseffektiv tillverkning i Asien. Hela systemet testades och utvärderades på en speciell testrigg för stötdämpare i Stuttgart, för att finjustera och verifiera prestandan hos komponenterna.
Monica Crudu Product Development Engineer,
R&D Stuttgart

Uttalanden

Det har funnits många frågor och utmaningar, men Trelleborg har alltid kunnat hantera dem och erbjuda lösningarna vi behövde.

Glenn Vercalsteren, Team Leader R&D Components bei Tenneco Inc.

Kundfördelar

  • Nära samarbete på ett tidigt stadium resulterade i kostnads- och designfördelar för kunden
  • Global tillverkning, forskning och utveckling skapade delar som testades och validerades till fullo
  • Materialutvecklingsexpertis resulterade i komponenter som uppfyllde de utmanande applikationskraven